Wij helpen u de sociale vaardigheden, executieve functies, .. te versterken,                                                                                                                 door het aanleren van vaardigheden en strategieën                                                                                                                                                                        en gaan samen met u op MAAT aan de slag!

Sociaal en/of emotionele vaardigheden

Contact

Heeft u of uw kind moeilijkheden met sociale en/of emotionele vaardigheden?

Wij oefenen deze vaardigheden op uw tempo en op MAAT!

 • Omgaan met emoties: emoties herkennen, relativeren, herpakken bij tegenslag. 
 • Controleren van het eigen gedrag: zelfbeheersing, eerst nadenken dan doen.
 • Oog hebben voor anderen: rekening houden met anderen, verbale (spreken) en non-verbale (houding) signalen herkennen van andere kinderen.
 • Inleven in anderen: empathisch vermogen, oog hebben voor de behoeften van anderen.
 • Overleggen: samenwerken, luisteren, helpen, openstaan voor andere meningen.
 • Oplossen van problemen: conflicten oplossen en voorkomen dat een conflict escaleert.
 • Respecteren van regels: zich houden aan afspraken, beloften nakomen.

Executieve functies versterken

Contact
Executieve functies… wat zijn dat precies? Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is.
We onderscheiden elf vaardigheden:
 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren.
Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen, maar ook bij veel mensen zonder diagnose.
 
Wij helpen u de executieve functies te versterken door het aanleren van vaardigheden en strategieën en gaan samen met u op MAAT aan de slag!

Strategieën

Contact
Zoals bijvoorbeeld compensatiestrategieën.
Bij aandachtsproblemen, prikkelgevoeligheden, vermoeidheid, fysieke of cognitieve moeilijkheden, .. kan het soms nodig zijn om:
 • Dingen op een andere manier te doen 
 • Je omgeving aan te passen 
 • Hulpmiddelen te gebruiken

Enkele voorbeelden hiervan zijn: gehoorbescherming, verdikte handvaten, geheugensteuntjes, dagplanning met pictogrammen, een andere strategie aanleren om de taak te vergemakkelijken, .. .

Wij gaan samen met u op zoek naar de voor u best passende oplossing en leren u deze te gebruiken voor een optimale zelfstandigheid en participatie bij dagelijkse handelingen!