Psychosociale

begeleiding

 – KINDEREN 

Contact

Het leven wordt drukker en er wordt ook van kinderen behoorlijk wat gevraagd. Zowel op school als op sociaal gebied. Dat is niet voor ieder kind even makkelijk. Het kan best lastig zijn om goed mee te kunnen in een groep en om je met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld daarin te bewegen.

Vanuit vertrouwen werken aan de vaardigheden die uw kind nodig heeft

Je kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen ik en gaat hierdoor ook steeds meer de eigen kwetsbaarheid ervaren. Soms zal een kind hier op sociaal-emotioneel gebied niet goed mee om kunnen gaan en kan dan (faal)angstig, depressief of verdrietig worden, pesten of gepest worden of zich niet goed kunnen concentreren. Wij zorgen voor begeleiding op MAAT om zo niet-helpende patronen /gedachten te veranderen en vaardigheden te trainen. Dat kan op verschillende manieren. Eén-op-één én gericht op wat jouw kind nodig heeft en is dus nooit in een standaard programma. Zo krijgt je kind de begeleiding die écht past.

 

Psychosociale

begeleiding

 – volwassenEN 

Contact

Bepaalde situaties, gebeurtenissen of ziekte kan het leven ingrijpend verstoren. Niet alleen op somatische gebied, maar ook wat betreft psychisch, sociaal en/of maatschappelijk welbevinden. Cliënten ervaren vaak gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, angst, woede, eenzaamheid, twijfel, onbegrip, frustratie, stress en zorgen.  Ook kunnen er problemen ontstaan op het gebied van maatschappelijk functioneren, zingeving, werk en relatie.
Cliënten moeten op de één of andere manier het hoofd bieden aan onzekerheid over de toekomst, veranderingen in relationeel opzicht afhankelijkheid van anderen, veranderde rolpatronen, … En in maatschappelijk opzicht zoals: maatschappelijke positie, arbeid, financiële positie. Dit geldt ook voor naasten van de cliënt.

We gaan samen op pad om meer balans te vinden.

Zelfvertrouwen

Veerkracht

Weerbaarheid

 

Kindercoaching is een vorm van laagdrempelige, kortdurende begeleiding voor kinderen en jongeren. Kinderen zitten soms niet goed in hun vel of laten in bepaalde situaties ongewenst gedrag zien. Ouders kunnen dan vaak extra begeleiding gebruiken bij het helpen van hun kind. Dit is meestal op emotioneel of sociaal gebied.

Als kindercoach ondersteun ik het gezin bij een hulpvraag voor hun kind en oordeel niet. De focus ligt op de gewenste situatie en kinderen worden begeleid op een positieve oplossingsgerichte manier. Tijdens het traject gaat we samen met het kind op zoek naar oplossingen. Dit gebeurt op een speelse wijze afhankelijk van hun leeftijd. Zo ontdekken we bijvoorbeeld samen met het kind, welke positieve eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden het kind heeft die kunnen helpen bij het bereiken van het doel. Elk kind en elke situatie is uniek dus ook elk traject is uniek.

Essentieel bij kindercoaching is dat jouw kind centraal staat, het proces vertrekt daarom vanuit het kind zelf. Kindercoaching is erop gericht kinderen op een positieve manier bewust te maken van bepaalde processen. Gebruik makend van verschillende werkvormen én door kinderen hun eigen talenten/krachten te laten ontdekken, leren we ze die vaardigheden te ontwikkelen om te zoeken naar een eigen oplossing voor het probleem. Door het gebruiken en/of aanleren van verschillende technieken krijgen kinderen meer zelfvertrouwen in bestaande en nieuwe situaties.

We werken met verschillende werkvormen, aangepast aan de noden van uw kind. We zoeken naar de juiste methodes waardoor de kinderen zich via hun eigen kwaliteiten kunnen uiten. Dit kan via schatgravers, coachée, schatteneiland, creatieve werkvormen, relaxatiemethoden, systeemopstellingen, rollenspelen, verhalen,..

Begeleiding bij moeilijkheden zoals:

  • Hooggevoeligheid – Prikkelverwerkingsmoeilijkheden
  • Autisme – ADHD
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Perfectionisme
  • (Faal-)angst
  • Woede en boosheid
  • Het uitten van emoties
  • Gedragsproblemen
  • Chronische aandoeningen
  • Stress en burnout