Psychomotorische begeleiding

Remediërend leren

LEREN door te DOEN 

Contact

Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen.

Psychomotorische therapie richt zich  niet alleen op het behandelen van fijn- en/of grofmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden zoals schrijfmotoriek, lateralisatie, proprioceptie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, tijdsperceptie, werkhouding en ritmegevoel vallen hieronder.

Deze psychomotorische vaardigheden vormen een basis om te leren lezen, rekenen, schrijven,..

We starten meestal met lichamelijke therapie: vanuit een goede lichaamsbewustwording worden deze vaardigheden verbeterd.

In functie van de problematiek en de observaties selecteren we in overleg een geschikte therapie op MAAT. 

Remediërend leren:  bij leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden gaan we gericht oefenen op schrijven, lezen, spelling, rekenen en bij een vertraagde ontwikkeling. We leren vaardigheden aan en leren indien nodig gebruik maken van (compensatie-)strategiëen, zoals schrijfhulpmiddelen, ezelbruggetjes/geheugensteuntjes, methodieken, .. .

PSYCHOMOTORISCHE BEGELEIDING / THERAPIE

 

Soms verloopt de motorische ontwikkeling van een kind wat trager, dit kan kort en van voorbijgaande aard zijn. Maar soms duurt het ook wat langer en is er extra ondersteuning nodig.

Het belangrijkste therapeutisch middel is beweging. Dit wordt ondersteund en aangenaam gemaakt met materiaal dat uitnodigt om te bewegen. Op een speelse manier worden kinderen op weg geholpen in hun algemene ontwikkeling.

Tips betreffende hantering, houdingen en spel, helpen ook de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind.

Grofmotorische vaardigheden

Rollen, zitten, kruipen, stappen, lopen, springen, balvaardigheden, evenwicht, coördinatie, rompstabiliteit en -controle, …

Fijnmotorische vaardigheden

Deze gebruik bij (bijna al) je dagelijkse handelingen en schooltaken: pen- en papiertaken, bimanuele vaardigheden zoals ritsen en knopen sluiten, veters strikken, knip-, plak- en kleurwerkjes, spelen met constructiemateriaal, kleine voorwerpen vastpakken en er iets mee doen, werken met een toetsenbord en muis, jas aantrekken, tas dichtdoen, maar ook eten en drinken. 

Bij kinderen is de fijne motoriek belangrijk bij het ontwikkelen van een voorkeurshand, oog- handcoördinatie, schrijven, … De vaardigheden die samenhangen met fijne motoriek zorgen ervoor dat kinderen steeds zelfstandig kunnen worden.

30% discount on appearals

Trendy cooking tonight

Voorbereidend schrijven en schrijfmotoriek

schrijfproduct en schrijfproces

Visuomotorische vaardigheden

omzetten van visuele waarnemingen in motorische handelingen

30% discount on appearals

Trendy cooking tonight

Visueel-ruimtelijke oriëntatie en lateralisatie

Lichaamsbesef, evenwicht en -controle

30% discount on appearals

Trendy cooking tonight

Relaxatie, impulscontrole en weerbaarheid