ERGOTHERAPEUT

TUINTHERAPEUT

& COACH

TAMARA

 

 

Contact

Ik ben een positief ingestelde duizendpoot met een rustige, open houding én een grote dosis geduld en empathie. Ik ben enorm leergierig en school mij continu bij.

Mijn kinderen (°2010 en °2013) zijn voor mij al een hele leerschool geweest en hebben mij laten inzien wat ik graag doe. Zij zijn de motivator om me verder te blijven bijscholen, van life coach en kindercoach tot ergotherapeut, …

Hun leer- en ontwikkelingsproblemen en ASS (autisme) hebben mij uitgedaagd om steeds meer te leren, te zoeken naar oplossingen op maat en manieren om hen zo zelfredzaam mogelijk te leren worden. Ik heb hen leren omgaan met prikkels, sociale situaties, emoties; dagschema’s en pictogrammen,.. aangereikt om hen meer voorspelbaarheid en structuur te bieden. Door begeleiding op maat hebben zij enorme sprongen vooruit gemaakt. Verder ondersteun ik hen door het remediëren van reken-, schrijf- en spellingsmoeilijkheden. De cursus Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren, helpt hierbij enorm. En heb me verder gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking.

Als kindercoach, ‘relax kids coach’ en natuurcoach is mijn ‘specialiteit’ het al doende (en voor kinderen: spelenderwijs) inzetten op veerkracht, zelfvertrouwen, weerbaarheid, gevoelens benoemen en herkennen, leren ontspannen, zelfkennis, coping-strategieën aanleren, hun talenten benoemen en mogelijkheden leren zien. Ook psycho-sociale begeleiding bij moeilijkheden in 1 of meerdere domeinen van het dagelijkse leven (Werk – school – vrije tijd – ..).           

A.d.h.v. systeemopstellingen (met houten poppetjes) kunnen kinderen en jongeren vaak heel goed weergeven waar ze het moeilijk mee hebben, worden verhoudingen ’t.o.v. andere personen’ duidelijk en kunnen ze heel mooi aangeven wat ze anders zouden willen zien (hulpvraag), waaruit we dan samen mogelijke acties/ doelen kunnen halen. Dit is zeker ook toepasbaar bij kinderen met (verstandelijke) beperkingen om situaties visueel en duidelijker te maken.

Specialisaties:

 • Autisme
 • Prikkelverwerking – sensorische informatieverwerking
 • Psychomotoriek en remediërend leren
 • Cognitieve stimulatie en fijne motoriek (ook bij mentale beperking)
 • Natuurcoaching
 • Relax kids & kindercoaching: zelfvertrouwen, veerkracht, gedragsproblemen, ..
 • Tuintherapie

Methodieken:

 • Verbindend communiceren, vertrouwen/ geloof / onvoorwaardelijke acceptatie (mediërende interactiestijl)
 • Ervaringsleren
 • Persoons- en systeemgerichte zorg
 • Sensorische integratie van Ayres (prikkelverwerking)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Bewegend / spelend leren

Ervaring:

 • Autisme
 • Hoogsensitiviteit
 • Ter Heide – Borgloon: Ernstige Meervoudige beperking
 • Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Gerardus: Meervoudige beperking
 • Buitengewoon Secundair onderwijs Zonnegroen: OV1, OV2 en OV3
 • Basisscholen: ondersteuning en remediëring bij leerlingen
 • Asster: Angst-, depressie-, stemmings- persoonlijkheids- en afhankelijkheidsstoornissen:
  • Inzichtelijke therapie (cognitieve gedragstherapie)
  • Systeemtherapie
  • Creatieve therapie
  • Arbeidstherapie
  • Kooktherapie
 • Mobiel Crisisteam – Reling:  intensieve psychiatrische zorg en begeleiding gedurende 4 weken aan huis voor cliënten tussen de 18 en 65 jaar in acute en subacute crisissituaties.
 • Tuintherapie:
  • Ouderen en mensen met een (ernstige meervoudige) beperking
  • Adviesverlening, educatie en begeleiding van projecten bij zorginstellingen
  • Docent SyntraPXL: opleiding tuintherapeut