Cookie policy

Wat zijn cookies en waarom maken we hier gebruik van?

Onze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart.

Waarom gebruiken wij cookies?

Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we:

  • Onze website voortdurend optimaliseren;
  • Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of downloaden wanneer je onze website gebruikt;
  • De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren;
  • Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden.
  • Waarvoor gebruiken wij cookies niet?
  • De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen onze organisatie. We geven je gegevens dus niet door aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt.

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze?

We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen:

1. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken.

2. Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont.

3. Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.

Welke cookies worden er geplaatst via onze site?

Natuur-Talent maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je gebruikservaring op www.rijschoolhendriks.be te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

PHPSESSID​ (sessie cookie)
Type: essentiële cookie
Levensduur: sessie
Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt.

Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via onze website cookies plaatsen. Een boorbeeld hiervan is Google. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Partijen die mogelijks cookies plaatsen:
Google Analytics: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/cookies/

Hoe kan je cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als cliënt

Beste cliënt

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

– Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

– Mutualiteit;
– Rijksregisternummer;
– Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 – Eventueel gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de (ergo-)therapeutische behandeling;
– Gegevens over opleiding en vorming;
– Geluids- of beeldopname;
– Eventueel relevante financiële gegevens.

 

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle (ergo-)therapeutische zorg te kunnen verlenen, om onze (ergo-)therapeutische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als (ergo-)therapeut bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je (ergo-)therapeutische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim.

We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer is, zoals:

– indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, betrokken hulpverleners, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of

– indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

– voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

– wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als cliënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je cliëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende therapeut richten.

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het cliëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het (ergo-)therapeutisch cliëntendossier is je behandelende (ergo-)therapeut, die alle gegevens in het dossier noteert.

Zijn/haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de ergotherapeutische (groeps-)praktijk:

                Natuur-Talent

                Tamara van Reijen

                Hanterstraat 21

                3730 Hoeselt

                tamara@natuur-talent.be

                Tel. 0499/240577