AUTISME EN

PRIKKELVERWERKING

Contact

Autisme (ofwel autismespectrumstoornis) is een ontwikkelingsstoornis die ervoor zorgt dat informatie die via de zintuigen wordt opgenomen en anders wordt verwerkt door de hersenen. Prikkels die binnenkomen door zintuiglijke informatie die we krijgen door te zien, ruiken, horen, proeven en voelen, moeten verwerkt worden in de hersenen. Die verwerking verloopt anders. Mensen met autisme en -bijvoorbeeld- ADHD ervaren niet alleen overprikkeling, maar kunnen ook onderprikkeling ervaren.

Bij overprikkeling komt er teveel zintuiglijke informatie binnen. Iemand met autisme heeft vaak meer tijd nodig om informatie te verwerken. Bij een overvloed aan informatie lukt het niet meer om te ordenen. Bij onderprikkeling komen er minder prikkels binnen dan nodig is. Kinderen en volwassenen met autisme die heen en weer wippen, of ergens aan friemelen, doen dat om actief te blijven.

Ook het ‘tollen om de eigen as’ is een voorbeeld van onderprikkeling. Ons evenwichtssysteem is ook een zintuiglijk systeem. Als daar niet genoeg informatie binnenkomt, probeert iemand met autisme zelf die informatie aan te vullen.

BEGELEIDING

Begeleiding bij prikkelverwerkingsmoeilijkheden en/of autisme is altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat de behandeling en ondersteuning altijd goed afgestemd moet zijn op de persoon en zijn/haar omgeving. Geen enkele persoon met autisme is hetzelfde.

Er zijn verschillende mogelijkheden om mensen met moeilijkheden met prikkelverwerking en/of autisme te begeleiden/behandelen. De focus ligt op het welbevinden, op het verminderen en voorkomen van problemen, het leren omgaan met autisme en/of moeilijkheden met prikkelverwerking in het dagelijks leven, voorspelbaarheid, dagstructuur en het aanleren van communicatieve en sociale vaardigheden.

Met behulp van de juiste begeleiding kunnen veel barrières gelukkig worden weggenomen, zodat de persoon zo veel mogelijk zelfstandig kan functioneren en mee kan doen in alle aspecten van de maatschappij.