Natuur – en wandelcoaching

Contact

Ik breng u letterlijk en figuurlijk in beweging op een veilige en rustige manier.  Door gebruik te maken van metaforen in de natuur en natuurlijke materialen komt u tot inzichten met wandel- en natuurcoaching.

Ten gepaste tijde daag ik u uit om veranderingen aan te brengen in verankerde patronen.

Natuur en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in continue onderlinge wisselwerking met elkaar. Ik ijver ernaar om u op een natuurlijke, veilige en respectvolle manier terug in verbinding te brengen met jezelf .

Ontwikkelen op een natuurlijk ritme.

Niet al mijn coachsessies zijn buiten. We zijn ook regelmatig in mijn praktijk. De natuur is een hulpmiddel en ik stem het af op de behoeften van het vraagstuk en de cliënt. We onderzoeken dilemma’s, obstakels en levensthema’s. Daarbinnen vind ik de balans tussen coaching binnen of in de natuur.

Als coach volg ik jouw ontwikkeling, niet sneller, niet langzamer. Zoals de natuur ook zijn eigen ritme pakt om te ontwikkelen. Zo mag ook jij, in jouw eigen ritme, jouw pad volgen. Als coach loop ik een tijdje met je mee.

Stress- en burn-out coaching

Contact

Laat je coachen bij stress en burn-out!

Focus op mogelijkheden in de toekomst via anders/gezonder denken

Stress en burn-out coaching is gericht op het in kaart brengen van mogelijkheden in de toekomst, vertrekkend vanuit een gezond denkkader. Coaching op stress en burn-out is een intensieve persoonlijke begeleiding gericht op het verminderen van stress en het voorkomen of verkorten van een burn-out.  Analyse naar persoonlijke stress veroorzakers, het leren herkennen van stress signalen, leren ontspannen en anders/gezonder leren denken in stress situaties staan centraal. Indien gewenst kan dit a.d.h.v. wandel- en natuurcoaching.

Inzicht in energiegevers, rustgevers en energievreters

Via een intensieve begeleiding krijg je inzicht in je energiegevers en -nemers. Je gaat op een gezonde manier en in balans het beste uit jezelf halen. Stress en burn-out coaching zorgt voor het aanleren van een gezonde manier van denken. Samen gaan we op zoek naar de oorzaken van jouw persoonlijke stress veroorzakers en leren we je stress signalen te herkennen. We leren vaardigheden aan om anders/beter met (oorzaken van) stress om te gaan en om stress te verminderen, burn-out te voorkomen of te verhelpen/verkorten.

Duurzaam leven: een intensief proces

Coaching op gebied van stress draagt bij aan duurzame, gebalanceerde en vitale inzetbaarheid van jou als mens. Leer je spanning zelf te regelen via stress management technieken, leer je potentieel op een gezonde manier tot ontplooiing brengen en je vaardigheden te optimaliseren. Coaching bij werkdruk is een intensief proces: het vraagt energie, tijd, veel oefenen en consequent werken aan leerdoelen!

Stress aanpakken bij de bron – you are the change!

Door stress aan te pakken bij de bron in plaats van (enkel) symptomen te bestrijden:

  • leer je effectiever en duurzamer
  • grijp je in op het juiste terrein en het juiste moment door het kennen van je stressbronnen
  • kom je terug in balans wanneer langdurig blijven werken onder stress heeft gezorgd voor fysieke en mentale klachten
  • pak je je werkomstandigheden en vaardigheden aan zodat de kans op terugval vermindert
  • herstel je sneller van stressklachten en burn-out en ga je er beter mee om richting je toekomst
  • leer je beter je grenzen kennen én aangeven