Tuintherapie

CONTACT

TUINTHERAPIE is :

 • Tuintherapie is een professioneel uitgevoerde behandelingsmethode die gebruik maakt van groen (activiteiten) om tegemoet te komen aan specifieke therapeutische noden of behoeften van personen met een zorgnood.
 • De focus ligt op het maximaliseren van sociaal, cognitief, fysiek of psychologisch functioneren en/of het verbeteren van het algemeen welzijn en gezondheid.
 • Het aanwenden van het middel ‘tuinieren en groenactiviteiten’ om veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen bij patiënten of bewoners te bewerkstelligen.
 • Een vorm van creatieve therapie en leunt aan bij ergotherapie.
 • Een onderdeel van ‘Groene Zorg’, welke verwijst naar een gestructureerde therapie of behandeling binnen een natuurlijke omgeving (zorgtraject met vooropgestelde doelstellingen voor de zorgvrager en omkaderd door professionele zorgverstrekkers).

Tuintherapie is een behandelingsmodaliteit die veel voordelen heeft op zowel cognitief, fysiek als sociaal gebied. Binnen een groeiend aantal zorginstellingen blijkt er een grote interesse te zijn in dit medium, zowel onder bewoners, medewerkers als ergotherapeuten.

De individuele behandelingsdoelstellingen van de cliënten sluiten goed aan op de mogelijkheden binnen tuintherapie en is daarmee een goede aanvulling op het huidige therapie-aanbod binnen zorginstellingen. Het cliëntgecentreerd werken van de ergotherapeut tezamen met zijn creativiteit en de specifieke kennis en kunde over doelgroep, cliënt en beperking maken de ergotherapeut tot de aangewezen persoon om de sessies tuintherapie vorm te geven.

THERAPEUTISCHE TUIN

CONTACT

Een THERAPEUTISCHE TUIN is ingericht met het oog op het bereiken van welbepaalde doelstellingen voor mensen met een zorgnood. Het ontwerp is een participatief proces waarbij de groenmanager/tuinarchitect de wensen en verwachtingen van de zorginstelling vertaalt in een tuinontwerp en beplantingsplan dat beantwoordt aan de vereisten van een therapeutische tuin.

THERAPEUTISCHE TUINEN IN HET ZORGLANDSCHAP – projecten

CONTACT

MOGELIJKHEDEN VOOR UW ZORGINSTELLING/THERAPEUTISCHE TUIN:

 • Analyse wensen en behoeften van de bewoners en medewerkers
 • Analyse omgeving (i.s.m. groenmanagement/vzw Terra-Therapeutica)
 • Verslaggeving, advisering en voorstelling van tuintherapie op MAAT binnen de zorginstelling (koppeling van de noden/behoeften aan de mogelijkheden binnen de omgeving/context)
 • Ontwerpproces, beplantingsplan (door groenmanagement, neem hiervoor contact op met vzw Terra-Therapeutica)
 • Therapeutisch gebruik van groen
 • Draaiboek met jaarprogramma en uitgewerkte activiteitenfiches voor tuintherapie op MAAT van de zorginstelling
 • Advisering, ondersteuning en begeleiding van ergotherapeuten /medewerkers/ vrijwilligers van de zorginstelling(en)
 • Begeleiden, advisering groenactiviteiten op MAAT
 • Evaluatie en bijsturing van het tuinproject, tuintherapie en groenactiviteiten

 

PROJECTEN:

 • JAARPROGRAMMA en BEGELEIDEN VAN GROENACTIVITEITEN OP MAAT IN DE THERAPEUTISCHE VOLKSTUIN DE HOF’KENS – HAMONT-ACHEL

  Voor zorginstellingen:

  • WZC Sint-Jan Berchmans

  • Serviceflats De Kempkens

  • De Wiek – studio’s voor personen met een beperking

 • BEGELEIDING PARTICIPATIEF PROCES en uitvoeren WENSEN- EN BEHOEFTENANALYSES:
  • WZC VINKENHOF – HOUTHALEN/HELCHTEREN
  • WZC STER DER ZEE – SCHERPENHEUVEL
  • WZC PUTKAPELLE – WILSELE
 • OCMW WELLEN: Van park naar volkstuin
 • PROJECTLEIDING, BEGELEIDING PARTICIPATIEF PROCES en uitvoeren WENSEN- EN BEHOEFTENANALYSES:
  • Stress- en burn-out reductie via natuur bij zorg- en verplegend personeel :                                                           
   • SFZ  ZIEKENHUIS – HEUSDEN-ZOLDER
   • ASSTER SINT-TRUIDEN
  • Een therapeutische binnentuin, wandelweg en terrassen aangepast aan de noden van de bewoners rekening houdend met Nature BasedSolutions:
  • Een therapeutische tuin, wandelweg en leefgroep-tuintjes aangepast aan de noden van de bewoners:
   • WZC Ter Vest te Balen
  • Een therapeutische tuin voor patiënten van het ziekenhuis GZA – campus Sint-Vincentius

 

PUBLICATIE / auteur van het BOEK: Groen Je mentale boost

 

Samenvatting

In het buitenland is het inschakelen van ‘groen’ een goedkope en beproefde interventie voor stressreductie bij zorgpersoneel. Via een ziekenhuistuin wordt het personeel de kans geboden voor een ‘green break’, om zich mentaal te herbronnen in een groene omgeving.

Behalve de vele gunstige effecten op stressgerelateerde problemen, heeft groen een grote preventieve kracht in het kader van stress, mentale veerkracht en algemeen welbevinden. En niet onbelangrijk: minder absenteïsme, meer arbeidsvreugde en de zorgvoorziening wordt beschouwd als een aantrekkelijke werkgever.

Deze publicatie reikt wetenschappelijk onderbouwde inzichten, mogelijkheden en oplossingen aan. Met een resultaatgericht stappenplan kan de zorgsector samenwerken met de groensector om een stressreducerende, groene omgeving op maat van de zorgvoorziening uit te werken en te ontwerpen. Het participatieve ontwerp van een ziekenhuistuin voor het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder wordt als praktijkvoorbeeld beschreven. De lezer wordt uitgenodigd om mee op stap te gaan en te ontdekken tot wat de unieke samenwerking tussen groen en zorg kan leiden.

Misschien kan deze publicatie voor de zorg- en de groensector een aanzet vormen om samen aan de slag te gaan en de ‘helende’ kracht van groen te benutten voor het (mentale) welzijn van het (zorg)personeel.

Verkrijgbaar via uitgeverij Politeia